Om gezonde bomen te kunnen kweken komt naast kennis ook een goede gezondheid zeker van pas. Wij van Tree4Life geloven in de sterkte van de natuur. Wist je dat bomen en mensen veel gemeen hebben? En dan heb ik het nog niet over de uitspraak: “Een boom van een vent”. Uit wetenschappelijk onderzoek is o.a. gebleken dat bomen gevoelig zijn voor GSM-stralingen. Dit is ook zo bij de mens. Bomen kunnen ook last hebben van ziekten en plagen, kankers en virussen.

Wat zowel bij een boom alsook bij een mens zeer belangrijk is, is de basis. Goede voeding en goed gegrond zijn…

Zo is er een interessant tijdschrift, BLISS genaamd. De uitgever, Filip Muylle, is gepassioneerd in o.a. de natuurlijke gezondheid van de mens. Dankzij het tijdschrift BLISS, welk gratis op zeer veel locaties is terug te vinden, is mijn gezondheid er enorm op vooruit gegaan. Wat vooral opvalt bij het lezen van de BLISS is dat er veel artikels staan en betrekkelijk weinig reclame en dit voor een tijdschrift welk volledig kosteloos is! Wij van Tree4Live willen Filip Muylle van de BLISS-magazine helpen, gezien het tijdschrift afhankelijk is van donaties en reclame.

Vandaar dat voor iedere boom welk wordt verkocht in het voorjaar van 2015 een donatie wordt gedaan ten voordele voor de BLISS magazine. Help ons mee om en plant een boom aan want weet dat wetenschappelijk bewezen is dat bomen en natuur de mens gelukkig maakt.


Lees het artikel van Tree 4 Life in BLISS Magazine.